Màn hình Acer Nitro 27 inch
(1920×1080/IPS/165Hz/0.5ms)

Màn hình Dell Utrasharp 23.8 inch
(1920×1080/IPS/60Hz/5ms)

Màn hình LG 4K 29 inch
(2560×1080/IPS/75Hz/5ms)

Màn hinh Asus 20 inch VF207DF
(1366×768/HD/5ms)

Màn hình Koda 20 inch
(1400×900/LED/60Hz)

Màn hình AOC 27 inch 
(1920×1080/IPS/75Hz/5ms)

Màn hình AOC 20 inch 20E1H
(1600×900/60Hz/5ms)

Màn hình Dell 20 inch
(1600×900/TN LED/5ms)

Màn hình cong SamSung LC24FG73FQEXXV24
(1920X1080/VA Panel/144Hz/1ms)

Màn hình cong SamSung Odyssey G9
(5120×1440/VA/240Hz/1ms)

Màn hình Asus VS197DE
(1366X768/5ms/18.5 inch)

Màn hình HP 20 inch
(1440×900/TN/60Hz/5ms)

màn hình Koda 22 inch
(1920×1080/ INNOLUX/75Hz)

Màn hình AOC 22 inch
(1920×1080/IPS/60Hz/7ms)

Màn hình AOC 24 inch
(1920×1080/IPS/60Hz/7ms)

Màn hình VSP 22 inch
(1920×1080/LCD/60Hz/2ms)

Màn hình LCD viewsonic 27 inch
(1920×1080/IPS/75Hz/4ms)

Màn hình MSI G242
(1920×1080/IPS/144Hz/1ms)

Màn hình LCD Gigabyte
(1920×1080/IPS/165Hz/1ms)

Màn hình LCD LG 24 inch
(2560×1440/IPS/75Hz/5ms)

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...