Thông tin bảo hành Gói Thiết Bị Kho Lưu Trữ chuyên dụng Tỉnh Bình Phước.

Ngày bảo hành còn lại

 

Thông tin bảo hành gói Mua sắm bộ lưu điện cho các máy móc y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Ngày bào hành cón lại 

 

Thông tin bảo hành hợp đồng số 031/HĐMB cung cấp máy in BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ngày bảo hành còn lại

 

 

Thông tin bảo hành gói thầu Mua sắm hệ thống giàn lạnh và máy tra cứu phục vụ phòng Trưng bày di sản văn hóa tỉnh

Ngày bảo hành còn lại

 

 

Thông tin bảo hành gói thầu mua sắm máy tính, máy in, máy scan Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh bình Phước

Ngày bảo hành còn lại

 

 

Thông tin bảo hành Hợp Đồng Số 11/2021/HĐMS-HĐNDBĐ Văn Phòng HĐND UBND Huyện Bù Đốp

Ngày bảo hành còn lại

 

 

Thông tin bảo hành quầy giao dịch Kho Bạc Phú Riềng

Ngày bảo hành còn lại 

 

Thông tin bảo hành gói thầu Cung cấp lắp đặt hệ thống camera quan sát 7 đầu Kho Bạc Phú Riềng

Ngày bảo hành còn lại .